CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH, BẢO TRÌ, SỬA MÁY PHOTOCOPY TẠI MINH SƠN