MÁY PHOTOCOPY, MÁY IN MÀU CHUYÊN IN BẢN VẼ, BẢN THIẾT KẾ