TẠI SAO MÁY PHOTOCOPY HAY BỊ KẸT GIẤY, CÁCH KHẮC PHỤC