Chính sách vận chuyển

  • Phương thức giao nhận và vận chuyển máy photocopy của công ty Minh Sơn.
  • Chúng tôi sẽ tiến hành vận chuyển máy, lắp đặt  photocopy hoặc hàng hóa miễn phí trong vòng 20 Km, nếu ngoài phạm vi trên sẽ thu thêm phí phụ thu do hai bên thương lượng.
  • Quý khách sẽ tiến hành nhận và kiểm tra máy photocopy hoặc hàng hóa, sau đó sẽ tiến hành ký nhận qua biên bản bàn giao máy photocopy hoặc hàng hóa.